Seria wzorce

36 forteli - Siły psychohistorii - Triumf woli

Motta O czym Fragmenty PDF Spisy treści Recenzje i rekomendacje Zakup i dedykacja
Fragmenty
Planowane wydanie: 2019
()
Planowane wydanie: 2019
()
Planowane wydanie: 2019
()

Motta

Motta serii:

„Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, będą zmuszeni ją powtórzyć” - poucza hiszpański filozof Santayana. A ci którzy ją pamiętają, będą zmuszeni stać i bezsilnie patrzeć, jak powtarzają ją inni.
Jesteśmy jak karły, które wspinają się na ramiona gigantów, by widzieć więcej od nich i dalej sięgać wzrokiem, i to nie za sprawą bystrości swojego wzroku, czy wysokości ciała, lecz dzięki temu, że wspinamy się w górę i wznosimy na wysokość gigantów - Bernard z Chartes
Nastawiony do wszystkiego bojaźliwie i zachowawczo może ponieść klęskę, bo nie potrafi wyciągnąć z tej sytuacji właściwych wniosków. Różnica między nim a wami byłaby taka, jak różnica między nim walczącym w nocy a wami za dnia, zakładając, że kiedykolwiek mogłoby się to zdarzyć jednocześnie. — Eneasz Taktyk, Obrona oblężonego miasta, 16.19

O czym

Tematy wiodące tomów cyklu Wzorce

Temat serii to budowanie świadomości sytuacyjnej. Zgodnie z wzorcem OODA polega ono na zrozumieniu środowiska działania, przewidzenia konsekwencji czynów i wytworzenie w sobie psychicznej siły niezbędnej do podjęcia wysiłku.

Drugi tom pt. Siły psychohistorii to almanach wzorców przewidywania przyszłości. To zbiór anegdot i przykładów pokazujących to, w jaki sposób ludzie obdarzeni ponadprzeciętnym wglądem w istotę spraw są w stanie przewidzieć przyszły bieg wydarzeń.
Trzeci tom o roboczym tytule Triumf woli to wielka księga inspiracji. Sama wiedza i umiejętności nie wystarczą, aby myśl wprowadzić w czyn. Ten tom jest przeglądem technik motywacyjnych, ale też zbiorem inspiracji i anegdot o ludziach wielkich, którzy uporem i siłą charakteru podążali ku wytyczonym sobie celom.
Nie tylko trzeba mieć wiedzę i słuszność. Trzeba mieć jeszcze odwagę, by swoje ideały wprowadzić w życie.

Prezentacje z okładek

"Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, będą zmuszeni ją powtórzyć" - poucza hiszpański filozof Santayana. A ci którzy ją pamiętają, będą zmuszeni stać i bezsilnie patrzeć, jak powtarzają ją inni - odgryza się złośliwe życie.

Stanisław Lem pisał, że w toku ewolucji dobór naturalny faworyzował te osobniki, które z niepełnych danych potrafiły wysnuć decyzje pozwalające przetrwać. Jesteśmy maszynami do przewidywania przyszłości. A nasza kultura, w równym stopniu i nauka i religia, to systemy pozwalające poddać kontroli chaos informacyjny - wyszukać wzorce i na ich podstawie rzeczywiste poczucie kontroli lub jego namiastkę... zbudować świadomość sytuacyjną, jak powiedziałby amerykański wojskowy.

Wzorce są pośród nas przenikają chaos, tworząc dynamiczne struktury sensu, wskazujące przez mgnienie kierunek, w którym potoczą się wydarzenia. To mgnienie ma różne imiona: nagła intuicja, przebłysk geniuszu, wgląd w istotę rzeczy.
 

 

„Jednym z głównych aspektów inteligencji jest przewidywać przyszłość, zdolność do rozumienia dziś do przewidzenia jutra, [...] aby zrozumieć prawa Natury, prawa ludzi. (...) Jeśli [obcy] są bardziej inteligentni od nas, widzą przyszłość znacznie lepiej niż my. Zobaczą rezultaty, których my nigdy nie przewidzimy. Będą mogli symulować scenariusze, które nie nam się nawet nie przyjdą na myśl. Będą mogli nas przechytrzyć... za każdym razem.” – Michio Kaku, prezentując swoją książkę The Future of the Mind

Dla osoby kreatywnej czyny jednostek wybitnych powinny być natchnieniem i wzorcem do naśladowania. Ta książka jest zbiorem opowieści o czynach ludzi, którzy wiedzą, celem i wytrwałością osiągneli to, czego innym się nie udało. 


Znaki chińskiego pisma

Każdy z tomów serii ma ideę przewodnią możliwą do wyrażenia znakiem pisma chińskiego

O znaku

Człowiek, który potrafi z aktualnego stanu spraw wywieść to, co dopiero się zdarzy, „grokujący” zasady rządzące Wszechświatem, pojmujący naturę Dao, w starożytnych Chinach zwany był Świętym Mężem (聖人). Mógł on „zobaczyć początek i poznać koniec”.

„Odrzuć pustkę, ułudę, by dostrzec pełnię, prawdziwy świat”, głoszą nauki buddyjskie. „Mów prawdę, a prawda cie wyzwoli”, nawoływał Jezus. „Oko widzi tylko to, co umysł gotowy jest przyjąć”, zauważa Henri Bergson. Wszystkie te i podobne dyrektywy podsuwają tą myśl, że należy odrzucić swoje przekonania, przesądy, często zawodną wiedzę, aby spojrzeć na problem w sposób nowy, umożliwiający jego – często błyskotliwe – rozwiązanie.

O znaku

Znak jun(czyt. dźun) to człowiek szlachetny i wykształcony, w domyśle szlachetnego rodu. W ideałach głoszonych przez konfucjańskich uczonych est to ktoś, kto ciężką pracą wypracował i umiejętności, i pozytywne przymioty charakteru. 

O znaku

Znak zhi (czyt. dży) to dwa elementy: uczony i umysł (dosłownie serce). A więc ktoś, kto budouje swoją siłę woli po to, aby w jakiś sposób wpłynąć na świat i zrealizować swoje aspiracje. 

Fragmenty

Siły psychohistorii

Największe imperium w dziejach ludzkości… u szczytu potęgi. Wokół rosną w siłę zawistni konkurenci. Rok 1908 John Fisher, brytyjski Pierwszy Lord Admiralicji, stwierdza, że wojna z Niemcami rozpocznie się w chwili ukończenia przebudowy Kanału Kilońskiego, który potrzebny był Niemcom do relokowania pancerników między Morzem Północnym a Bałtykiem. Kanał miał być oddany do użytku w październiku 1914. Ukończono go jednak kilka miesięcy wcześniej – w lipcu. Ledwie kilka dni później bezlitosny konflikt o panowanie nad światem został puszczony w ruch. Fisher trafił w dziesiątkę.


Urywki w plikach PDF 0

Brak

Inspiracje

U schyłku dynastii Qin żył pewien ubogi wieśniak Chen Sheng, zwany przez innych She. Bieda zmuszała go do pracy najemnej na polach sąsiadów. Pewnego dnia, pracując przy orce, She westchnąwszy, powiedział do towarzyszy: „Jeśli któryś z nas stanie się ważny i bogaty, niechaj nie zapomina o pozostałych”. Ci zaśmieli się, pukając w czoło: „Jakże biedak taki jak ty może dostąpić stanowisk?”. Wtedy She westchnął ponownie i odparł: „Cóż zięba może wiedzieć o aspiracjach łabędzia?”.

Wiele lat później Chen Sheng razem z Wu Guangiem poprowadził rebelię Zhangchu w rejonie ówcześnie zwanym Chenxian. W trakcie tych wydarzeń został przez swoich podkomendnych wybrany wodzem naczelnym, a później królem. W rezultacie przeszedł do historii jako wybitny przywódca.


Urywki w plikach PDF 0

Brak

Fortitude


Urywki w plikach PDF 0

Brak
Kluczowe prawidłowości konfliktów
Zastosuj je, aby przejąć inicjatywę i kontrolować przebieg konfliktów Ściągnij PDF lub Czytaj poniżej

Tematy przewodnie

Adaptacja fragmentu książki:

Zadaniem forteli jest zakłócić percepcję. (...) „Człowiek posiada pewien repertuar przystosowawczych programów działania – zarówno wrodzonych, jak i wyuczonych”. W uruchamianiu rozmaitych programów i procedur poznawczych pośredniczą emocje. Są umiarkowanie silne lub intensywne, co przekłada się też na siłę przywoływanych przez siebie reakcji. Nagłe wycofanie lub pojawienie się nowego bodźca wyłączy jedną, a uruchomi nową reakcję emocjonalną i procedurę. W momencie przełączania umysł znajdzie się w stanie krótkotrwałej inercji. [...]

Spis treści

...

Spis treści całości

Część I: Walka z cieniami

To grupa krótkich esejów o chińskim kodzie kulturowym. Wśród tematów m. in.
 • 1. Chiński sposób patrzenia na świat i układania planów.
 • 2. Cztery mechanizmy interakcji z przeciwnikiem na przeciwnika.
 • 3. Czym jest wojna? Punkt ciężkości konfliktu według Chińczyków.
 • 4. Praprzyczyny podstępnej natury Chińczyków.
 • 5. Sekret chińskiego sukcesu.
 • 6. Chińska kosmologia, Księga przemian oraz tradycyjne postrzeganie porządku świata.
 • 7. Pochodzenie Trzydziestu sześciu forteli.


 • Część I: Walka z cieniami
  (Urywki z każdego z dziewięciu esejów)


  1. Chiński sposób patrzenia na świat i układania planów:

  [...] Ta chińska dalekosiężność planowania polega na czynieniu przygotowań i planów nie celem odwrócenia układu sił. W rozumieniu Chińczyków taki obrót wydarzeń nie jest czymś co trzeba wymusić czy wywalczyć. Jest okolicznością nadchodzącą nieuchronnie. Zamiast więc „zawracać kijem Wisłę”, Chińczycy spokojnie siadają nad jej brzegiem i w myśl ichniejszego przysłowia −cierpliwie czekają, aż spłynie nią ciało ich wroga. Inaczej: zamiast trwoninić siły nad powstrzymaniem nieuchronnego upadku, starają się zminimalizować jego dotkliwość. [...]
  [...] Z tego wynika inna zasada. Korzystnie jest przyspieszyć wzrost siły przeciwnika. W ten sposób przyspiesza się jednocześnie jego nieuchronny upadek. [...]


  2. Cztery mechanizmy interakcji z przeciwnikiem:

  [...] Zmniejsz zdolność przeciwnika do komunikacji i interakcji ze środowiskiem, a podtrzymaj lub zwiększ tą zdolność u siebie. [...]


  3. Czym jest wojna? Punkt ciężkości konfliktu według Chińczyków.

  [...] Chińska sztuka podstępu była nieuniknioną naturalną konsekwencją istnienia sprzeczności między systemem wartości opartym na harmonii, a koniecznością toczenia i rozwiązywania sporów konfliktów interesów. Podstępy i działania niejawne pozwalały osiągać cele bez zakłócania pozorów harmonii i konieczności otwartego przekraczania norm. Pozwalała podtrzymać decorum. [...]


  4. Praprzyczyny podstępnej natury Chińczyków.

  [...] Wypadkowa działania tradycji religijnych, nauk konfucjańskich i innych czynników sprawiły, że chwałę zwycięstwa osiągano raczej dzięki zastosowaniu skutecznego fortelu, a nie pokonaniu przeciwnika w krwawym boju. Pojedynki umysłów, są w chińskim ujęciu dalece ciekawsze i ważniejsze niż pokazy odwagi i sprawności we władaniu bronią. Tym bardziej, że konieczność stoczenia bitwy traktowano jako przejaw nieudolności dowódcy i władcy, który nie potrafił unieszkodliwić przeciwnika zanim użycie siły militarnej stało się konieczne. [...]


  5. Sekret chińskiego sukcesu.

  [...] Choć Korea poszła inną drogą niż Chiny, jej sukces także jest owocem połączenia „azjatyckiej pracowitości” z „zamordystyczną” kontrolą i regulacją gospodarki przez rząd. Także i tutaj klucz stanowiło należyte przygotowanie odpowiedniego środowiska do rozwoju! W Korei Południowej centralne sterowanie i realizacja odgórnych planów, w przeciwieństwie do polskiego socrealizmu, była przeprowadzona racjonalnie. Koreańczycy skutecznie chronili własną gospodarkę przed importem i obcym kapitałem (regulowali przepływ dewiz i napływ obcych inwestycji), przy tym dozwalali na naruszanie krępujących innowacyjność praw własności intelektualnej. [...]


  6. Chińska kosmologia, Księga przemian oraz tradycyjne postrzeganie porządku świata.

  [...] Te same prawidła rządzą nie tylko całym kosmosem, ale i przyrodą i światem człowieka. Oscylujące przemiany są przejawem dynamicznej równowagi przeciwieństw – z reguły Chińczycy operują pojęciem przemian pierwiastków Yin i Yang. Ich natężenie rośnie i maleje w cyklach, w zmienia się też ich natura. [...] Taka ramifikacja podstawowych interakcji zjawisk jest odmienna od mniemań i teorii alchemików starożytnego i średniowiecznego Zachodu. Dla osiągnięcia zmiany na Zachodzie potrzebna jest głęboka ingerencja, na Wschodzie – cierpliwe czekanie, aż zmiana zajdzie sama. [...]


  7. Chińska kosmologia, Księga przemian oraz tradycyjne postrzeganie porządku świata.

  [...] Chiński znak ji  計, jeśli zbudować jego definicję ostensywną na bazie Trzydziestu sześciu forteli, wychodzi poza zakres znaczeniowy polskich słów ‘fortel’ i ‘podstęp’. Znak ji, zwłaszcza w kontekście wojskowym, jest tłumaczony na ‘fortel’, jednak nie jest to tłumaczenie ścisłe. Ji oznaczało pierwotnie plan, kalkulację, schemat bądź wzorzec postępowania. Nie chodzi więc o oszukanie czy pokonanie przeciwnika, ale o skuteczne zaplanowanie i realizację zamiarów. [...]

  Część II: Trzydzieści sześć forteli


  Poniżej wybrane urywki opisów forteli.
  Mini-omówienie wszystkich forteli z wieloma przykładami (w tym filmy on-line) znajduje się tutaj: Wersja mini


  Przewodnik przez fortele (tylko wybrane fortele, całość w pliku PDF

  1. Oszukaj Niebo i przekrocz morze

  Pod zasłoną działań jawnych i pozornie niewinnych ukryj rozbieżność interesów i konflikt, do którego sam już się szykujesz.

  2. Zaatakuj Wei, aby uratować Zhao

  Rozdziel neutralizację siły przeciwnika od zgodnego z powszechną praktyką (tj. rytualnego) sposobu pokonania go.

  21. Opuść pancerzyk jak cykada

  Ukryj swoją przejściowo dużą wrażliwość na atak

  32. Fortel pustego miasta

  Fortel podwójnego blefu. Gdy jesteś słaby, a twoje możliwości obrony są wyczerpane… pokaż tą słabość. Podejrzliwy przeciwnik pomyśli, że ta okazana słabość jest podstępem, a w rzeczywistości jesteś silny i zastawiasz na niego pułapkę. Jeśli uzna ryzyko za zbyt duże, nie zaryzykuje ataku nawet dysponując przytłaczającą przewagą.

  36. Ucieczka jest najlepsza

  Nie walcz, jeśli nie masz szans na wygraną. Zachowaj siły i sprawność na lepszą okazję. Uciekaj, by zwyciężyć następnym razem.


  (koniec urywków książki)


  Rekomendacje

  Książkę polecają m.in.

  Recenzje

  W sieci i w mediach tradycyjnych

  Recenzje

  Adaptacje i artykuły na podstawie książki

  Zakup, dedykacja i autograf

  Siły psychohistorii


  Listopad 2019

  Inspiracje


  W przygotowaniu. Poproś o powiadomienie o wydaniu przez Facebook lub tutaj.

  Fortitude


  W przygotowaniu. Poproś o powiadomienie o wydaniu przez Facebook lub tutaj.